heen
תפריט נגישות
כלי נגישות
כלי נגישות
תצוגה רגילה
כלי נגישות
גווני אפור
כלי נגישות
ניגודיות גבוהה
כלי נגישות
טקסט רגיל
כלי נגישות
טקסט בינוני
כלי נגישות
טקסט גדול

ארכיון הדמיות תלת מימד

 

תהליך ביצוע הדמיות תלת מימד שנעשו בשנים האחרונות אחד מן הכלים החשובים והעיקריים להמחשת הפרויקט המתוכנן.

הדמיות פוטוריאליסטיות נחוצות לאדריכלים, קבלנים ויזמים לצורכי אישורים בועדות התיכנון ולשיווק הפרויקט ללקוחות פוטנציאליים....

ari bruck

הדמית פנים - רוצים לראות את הדרך והתוצאה הסופית?

הדמית פנים - תהליך העבודה נעשה בשיתוף פעולה עם הלקוח והאדריכלית ומעצבת הפנים המוכשרת בשמת צפדיה-וולף ספארו אדריכלים.

פרויקט הדמיות ליווי תכנון למסעדת גו נודלס . 

בתהליך משותף עם האדריכלית שרה הלקין, הדמיות שימשו ככלי תכנוני לעיצוב המסעדה ,לפניכם חלק מתהליך זה .

 

ari bruck