heen
תפריט נגישות
כלי נגישות
כלי נגישות
תצוגה רגילה
כלי נגישות
גווני אפור
כלי נגישות
ניגודיות גבוהה
כלי נגישות
טקסט רגיל
כלי נגישות
טקסט בינוני
כלי נגישות
טקסט גדול

ארכיון הדמיות אדריכליות

 

תהליך ביצוע הדמיות תלת מימד שנעשו בשנים האחרונות אחד מן הכלים החשובים והעיקריים להמחשת הפרויקט המתוכנן.

הדמיות פוטוריאליסטיות נחוצות לאדריכלים, קבלנים ויזמים לצורכי אישורים בועדות התיכנון ולשיווק הפרויקט ללקוחות פוטנציאליים....

ari bruck

הדמית פנים - רוצים לראות את הדרך והתוצאה הסופית?

הדמית פנים - תהליך העבודה נעשה בשיתוף פעולה עם הלקוח והאדריכלית ומעצבת הפנים המוכשרת בשמת צפדיה-וולף ספארו אדריכלים.

תהליך ביצוע הדמיות לפרויקט יגאל אלון

 
Yigal-alon-gif2
ari bruck

פרויקט הדמיות ליווי תכנון למסעדת גו נודלס . 

בתהליך משותף עם האדריכלית שרה הלקין, הדמיות שימשו ככלי תכנוני לעיצוב המסעדה ,לפניכם חלק מתהליך זה .

 

ari bruck