heen
תפריט נגישות
כלי נגישות
כלי נגישות
תצוגה רגילה
כלי נגישות
גווני אפור
כלי נגישות
ניגודיות גבוהה
כלי נגישות
טקסט רגיל
כלי נגישות
טקסט בינוני
כלי נגישות
טקסט גדול

פרוייקטים / הדמיות יום ולילה לתחרות אקספו לעיצוב גן אקולוגי בסין

הדמיה לתחרות אדריכלים / הדמיה אדריכלות נוף / הדמית חוץ
הדמיה לתחרות אדריכלים / הדמיה אדריכלות נוף / הדמית חוץ
הדמיה לתחרות אדריכלים / הדמיה אדריכלות נוף / הדמית חוץ

הדמיות יום ולילה לתחרות אקספו לעיצוב גן אקולוגי בסין

הדמיות יום ולילה בוצעו עבור תחרות אקספו לעיצוב גן אקולוגי בסין.

בתכנון: משרד AL/Arch בהנהלת אדריכל אבי ליזר.

דיונת ECO היא פרויקט אקולוגי, אשר מתוכנן כמו חלון ראווה של מודעות סביבתית ושמה את הדגש על אינטראקציה אנושית.

בעבודה משותפת ובלוחות זמנים קצרים , הצלחנו להמחיש את הפעילויות המגוונות אשר מתרחשות בו זמנית במתחם ובוחנות שימוש באנרגיה טבעית .

תהליך ההדמיה בוצע על בסיס מודל הסקאצ'אפ של האדריכל ,עבור הפרויקט ביצענו הדמיות פוטוריאליסטיות של אדריכלות הנוף , הצמחייה והשתלבותם עם המתחם בהדמיות יום ולילה .