heen
תפריט נגישות
כלי נגישות
כלי נגישות
תצוגה רגילה
כלי נגישות
גווני אפור
כלי נגישות
ניגודיות גבוהה
כלי נגישות
טקסט רגיל
כלי נגישות
טקסט בינוני
כלי נגישות
טקסט גדול

פרוייקטים / הדמיות תכנון תחנה מרכזית - טרמינל עפולה

הדמיה תחנה מרכזית / הדמיה ממוחשבת / הדמיה חוץ
הדמיה תחנה מרכזית / הדמיה ממוחשבת / הדמיה חוץ
הדמיה תחנה מרכזית / הדמיה ממוחשבת / הדמיה חוץ
הדמיה תחנה מרכזית / הדמיה ממוחשבת / הדמיה פנים / הדמיה מסחר
הדמיה תחנה מרכזית / הדמיה ממוחשבת / הדמיה פנים / הדמיה מסחר

הדמיות תכנון תחנה מרכזית - טרמינל עפולה

הדמיות תכנון תחנה מרכזית - טרמינל עפולה

הדמיות לתחנה הכוללת שטחי מסחר ורציפי תחבורה הממוקמת בין צירי התנועה הראשיים בפינת הרחובות שפרינצק/קהילת ציון, במרכז העיר עפולה.

ההדמיות בוצעו עבור חברת נצבא

עיצוב פנים: ראובני-אדריכלי פני

תכנון: אמריו מאיוס אדריכלים ומתכנני ערים