heen
תפריט נגישות
כלי נגישות
כלי נגישות
תצוגה רגילה
כלי נגישות
גווני אפור
כלי נגישות
ניגודיות גבוהה
כלי נגישות
טקסט רגיל
כלי נגישות
טקסט בינוני
כלי נגישות
טקסט גדול

פרוייקטים / הדמיות מחשב פרויקט מסחר ותעסוקה בראש העין

הדמיה למסחר / הדמיה תלת מימד / הדמית מתחם מסחרי
הדמיה למסחר / הדמיה תלת מימד / הדמית מתחם מסחרי

הדמיות מחשב פרויקט מסחר ותעסוקה בראש העין

הדמיות מחשב לפרויקט מסחר ותעסוקה בראש העין

הדמיות מחשב למתחם נצבא סנטר הממוקם על ציר הכניסה הצפונית סמוך למרכז העיר ראש העין .

בתכנון: בן יצחק אדריכלים ועבור חברת נצבא
המבנה החדש מיועד למסחר ותעסוקה חנויות, בתי קפה , תערוכות ובילוי

המתחם יכלול שלוש קומות משרדים בשטח כולל של כ – 6,200 מ"ר מעל קומת קרקע מסחרית בשטח של כ- 2,700 מ"ר.

הדמית תלת מימד לפרויקט מסחרי / ציבורי הוא כלי עבור יזמים ואדריכלים לצורך המחשת מבנה ציבורי לאחר שיפוץ או בניה חדשה לצרכי הגשה לוועדה ולשיווק עתידי.

בהדמית חוץ מסוג זה יש התייחסות גדולה לסביבה הטבעית של המבנה והשתלבותו בנוף !

לפרויקט נוסף של הדמית מחשב למסחר ותעסוקה כנסו