heen
תפריט נגישות
כלי נגישות
כלי נגישות
תצוגה רגילה
כלי נגישות
גווני אפור
כלי נגישות
ניגודיות גבוהה
כלי נגישות
טקסט רגיל
כלי נגישות
טקסט בינוני
כלי נגישות
טקסט גדול

פרוייקטים / הדמיות לתחרות פיתוח המרחב הציבורי כיכר ציון ירושלים

הדמיות אדריכלות נוף / הדמיות כיכר ציון / פוטומונטא'ג / השתלת הדמיה על תמונה
הדמיות אדריכלות נוף / הדמיות כיכר ציון / פוטומונטא'ג / השתלת הדמיה על תמונה
הדמיות אדריכלות נוף / הדמיות כיכר ציון / פוטומונטא'ג / השתלת הדמיה על תמונה
הדמיות אדריכלות נוף / הדמיות כיכר ציון / פוטומונטא'ג / השתלת הדמיה על תמונה
הדמיות אדריכלות נוף / הדמיות כיכר ציון / פוטומונטא'ג / השתלת הדמיה על תמונה
הדמיות אדריכלות נוף / הדמיות כיכר ציון / פוטומונטא'ג / השתלת הדמיה על תמונה

הדמיות לתחרות פיתוח המרחב הציבורי כיכר ציון ירושלים

הדמיות לתחרות פיתוח המרחב הציבורי כיכר ציון ירושלים

 בתכנון: אב אדריכלות נוף .
הפרויקט זכה במקום השני בתחרות בשנת 2016 .
בתכנון הכיכר האדריכלים יצרו מקום מוצל ונעים, אי של שקט בהמולת העיר.
אנחנו מציגים לפניכם תמונות של הכיכר ואת ההדמיות שנעשו על גבי התמונות

 

כנסו לבלוג שלנו בנושא הדמיית פוטומונטאג' - שתילת הדמיה בתמונה