heen
תפריט נגישות
כלי נגישות
כלי נגישות
תצוגה רגילה
כלי נגישות
גווני אפור
כלי נגישות
ניגודיות גבוהה
כלי נגישות
טקסט רגיל
כלי נגישות
טקסט בינוני
כלי נגישות
טקסט גדול

פרוייקטים / הדמיות לפרויקט בניין לשימור בתל אביב

הדמיה /הדמיה ריאליסטית / הדמית פנים / הדמיות לבניין שימור
הדמיה /הדמיה ריאליסטית / הדמית פנים / הדמיות לבניין שימור
הדמיה /הדמיה ריאליסטית / הדמית פנים / הדמיות לבניין שימור

הדמיות לפרויקט בניין לשימור בתל אביב

הדמיות לפרויקט בניין לשימור בתל - אביב

הדמיות לפרויקט בניין לשימור בתל אביב בתכנון : ארכוד אדריכלים

הדמיית החוץ בוצעה לצרכיי שיווק עבור קבוצת הרכישה של המבנה.

הדמיות הפנים נעשו בשיתוף פעולה עם הלקוח והאדריכלית ומעצבת הפנים המוכשרת: בשמת צפדיה-וולף - ספארו אדריכלים.

תאורת בין ערביים שנבחרה להדמיית חדר השינה מכניסה הרבה אוירה וצובעת את הפנים בגוונים חמים והרקע כמובן הותאם לבחירה.

בחלל המגורים נבחרה תאורת יום ששוטפת את כל החלל ומדגישה את החלונות הגדולים שמאירים את הדירה.

הדמיות הפנים בוצעו עבור הלקוח ולמטרת מכירה .

בחרנו בפרויקט זה על מנת להסביר את תהליך העבודה של הדמיות פנים והוא מופיע בבלוג שלנו מוזמנים להיכנס.