heen
תפריט נגישות
כלי נגישות
כלי נגישות
תצוגה רגילה
כלי נגישות
גווני אפור
כלי נגישות
ניגודיות גבוהה
כלי נגישות
טקסט רגיל
כלי נגישות
טקסט בינוני
כלי נגישות
טקסט גדול

פרוייקטים / הדמיות ליווי תכנון לבית מלון זמרין בזכרון יעקב

הדמיות פנים / הדמיה למלון
הדמיות פנים / הדמיה למלון
הדמיות פנים / הדמיה למלון
הדמיות פנים / הדמיה למלון

הדמיות ליווי תכנון לבית מלון זמרין בזכרון יעקב

הדמיות ליווי תכנון לבית מלון זמרין בזכרון יעקב
פרויקט ליווי תכנון לבית המלון בעיצובה של מיכל ליבנה, תהליך העבודה החל עם בניית בריף חומרים ורפרנסים על פי תוכניות החללים. הדמיות הפנים שימשו כלי תיכנוני לבחירת האלמנטים השונים בחלל: החל מבחירת המיטה וגב המיטה, ריהוט החדר, בחירת גופי התאורה, טפטים וצבעי הקירות.  
בתכנון:  מיכל ליבנה עיצוב ותכנון פנים