heen
תפריט נגישות
כלי נגישות
כלי נגישות
תצוגה רגילה
כלי נגישות
גווני אפור
כלי נגישות
ניגודיות גבוהה
כלי נגישות
טקסט רגיל
כלי נגישות
טקסט בינוני
כלי נגישות
טקסט גדול

פרוייקטים / הדמיות ממוחשבות הדמיית בית פרטי בתל אביב

הדמיה בית פרטי / הדמית וילה / הדמיות חוץ /הדמיות תלת מימד
הדמיה בית פרטי / הדמית וילה / הדמיות חוץ /הדמיות תלת מימד
הדמיה בית פרטי / הדמית וילה / הדמיות חוץ /הדמיות תלת מימד
הדמיה בית פרטי / הדמית וילה / הדמיות חוץ /הדמיות תלת מימד
הדמיה בית פרטי / הדמית וילה / הדמיות חוץ /הדמיות תלת מימד
הדמיה בית פרטי / הדמית וילה / הדמיות חוץ /הדמיות תלת מימד
הדמיה בית פרטי / הדמית וילה / הדמיות חוץ /הדמיות תלת מימד

הדמיות ממוחשבות הדמיית בית פרטי בתל אביב

הדמיות ממוחשבות לבית פרטי בתל אביב.

בתכנון: האדריכלית טלי לאוב ריכטר . 

באמצעות הדמית החוץ אפשר לבחון את כל ההיבטים הקשורים לחזותו של הבית והשתלבותו ברחוב ולצד הבתים השכנים והדרך הנכונה להתייחס למבנה הבית מול כל הנתונים הללו

בהדמיית פנים אפשר לקבל מושג לגביי גודל החלל ואפשרויות העיצוב שלו.

שירותי לליווי תכנון ובחינת חומרים לאדריכלים - כלי יעיל להמחשת התכנון הכולל עיצוב תלת מימד של פנים הבית והדמיות חוץ ממוחשבות.