heen
תפריט נגישות
כלי נגישות
כלי נגישות
תצוגה רגילה
כלי נגישות
גווני אפור
כלי נגישות
ניגודיות גבוהה
כלי נגישות
טקסט רגיל
כלי נגישות
טקסט בינוני
כלי נגישות
טקסט גדול

פרוייקטים / הדמיות לבית פרטי בדרום הארץ

הדמיה לבית פרטי
הדמיה לבית פרטי
הדמיה לבית פרטי

הדמיות לבית פרטי בדרום הארץ

הדמיות לבית פרטי

הדמיות לבית פרטי באזור מדברי בדרום הארץ. תהליך העבודה החל עם מודל רוויט שנבנה ע"י האדריכל.  בנינו מחדש חלקים נרחבים במודל, על מנת לעגל את פינות המבנה, בנינו מחדש את תוכנית הפיתוח שתתאים לתכנון העתידי שיהיה בשטח. מטרת ההדמיות היתה להמחיש ללקוחות כיצד יראה ביתם ולאפשר להם לבחור ולבחון את חומרי החיפוי, צבעי האלומיניום וכו'. 

בתכנון: כפיר וקס אדריכלים