heen
תפריט נגישות
כלי נגישות
כלי נגישות
תצוגה רגילה
כלי נגישות
גווני אפור
כלי נגישות
ניגודיות גבוהה
כלי נגישות
טקסט רגיל
כלי נגישות
טקסט בינוני
כלי נגישות
טקסט גדול

פרוייקטים / הדמיות לאדריכלות נוף / פארק סביון בתלת מימד

אדריכלות-נוף הדמיה / הדמיות ממוחשבות / הדמיה לנוף / הדמיה לתחרות אדריכלים
אדריכלות-נוף הדמיה / הדמיות ממוחשבות / הדמיה לנוף / הדמיה לתחרות אדריכלים

הדמיות לאדריכלות נוף / פארק סביון בתלת מימד

הדמיות לאדריכלות נוף / פארק סביון בתלת מימד

הדמיות לאדריכלות נוף פארק סביון בתלת מימד אשר בוצעו עבור תחרות אדריכלים לתכנון הפארק. בתכנון: אב אדריכלות נוף .

הגן מתוכנן כמרחב קהילתי המאפשר קיום של מגוון פעילויות. בתכנון הגן האדריכלים התוו מרחב תנועה בין צפון הגן לדרומו,

האדריכלים יצרו חללים מגוונים באמצעות משחקי טופוגרפיה, כל זאת בשימוש בחומרים פשוטים בשילוב שפה עיצובית עדכנית.

מדובר בפארק ציבורי המשתרע על פני 15 דונם בשכונה החדשה בסביון.

הפרויקט זכה במקום הראשון בתחרות פארק סביון בשנת 2015 בתהליך עבודה משותף של 3 ימים, לאור לוחות זמנים הקצרים !

לפרויקט ביצענו הדמיה לבריכה , הדמייה לאזור המשחקים והדמיה נוספת של החורשה.
בהדמייה אדריכלית ולאדריכלות נוף בפרט אנחנו שמים דגש על יצירת סביבה ריאליסטית בתלת מימד - חומרים ותאורה מתאימה ונכונה.
התוכנה והטכניקות איתם אנחנו עובדים מאפשרים לנו ליצור חווית מציאות וירטואלית כל כך ריאליסטית שקשה להבדיל בין ההדמייה לבין צילום.