heen
תפריט נגישות
כלי נגישות
כלי נגישות
תצוגה רגילה
כלי נגישות
גווני אפור
כלי נגישות
ניגודיות גבוהה
כלי נגישות
טקסט רגיל
כלי נגישות
טקסט בינוני
כלי נגישות
טקסט גדול

פרוייקטים / הדמיות חוץ לתכנון ייחודי לשני בניינים במרכז

הדמיות חוץ / הדמיה בניין מגורים / הדמיה לתמ
הדמיות חוץ / הדמיה בניין מגורים / הדמיה לתמ
הדמיות חוץ / הדמיה בניין מגורים / הדמיה לתמ
הדמיות חוץ / הדמיה בניין מגורים / הדמיה לתמ
הדמיות חוץ / הדמיה בניין מגורים / הדמיה לתמ

הדמיות חוץ לתכנון ייחודי לשני בניינים במרכז

הדמיות חוץ אדריכליות לשני בניינים במרכז .

בתכנון: האדריכל גל טבת.

הדמיות תלת מימד לפרויקט ניצנה פוריה, תכנון לבנין חדש ביפו המונה 28 יחידות .

הדמיות חוץ נוספות לבנין המתוכנן בשדרות הילד ברמת גן  יבנה מתוקף תמא 38/2 פינוי בינוי בבניין מתוכננות  10 קומות, ו30 יח’ד

בבלוג שלנו תוכלו לראות את תהליך העבודה שלנו להדמיות חוץ מסוג תמ"א