heen
תפריט נגישות
כלי נגישות
כלי נגישות
תצוגה רגילה
כלי נגישות
גווני אפור
כלי נגישות
ניגודיות גבוהה
כלי נגישות
טקסט רגיל
כלי נגישות
טקסט בינוני
כלי נגישות
טקסט גדול

פרוייקטים / הדמיות בתלת מימד לתכנון פיתוח עירוני / רחוב יגאל אלון ת"א

הדמיה תכנון אורבני / הדמיה אדריכלות נוף / ליווי תכנון בתלת מימד / הדמיות ממוחשבות
הדמיה תכנון אורבני / הדמיה אדריכלות נוף / ליווי תכנון בתלת מימד / הדמיות ממוחשבות
הדמיה תכנון אורבני / הדמיה אדריכלות נוף / ליווי תכנון בתלת מימד / הדמיות ממוחשבות

הדמיות בתלת מימד לתכנון פיתוח עירוני / רחוב יגאל אלון ת"א

הדמיות בתלת מימד לתכנון פיתוח עירוני / רחוב יגאל אלון ת"א

הדמיות בתלת מימד אורבניות לתכנון פיתוח עירוני בתכנון: דרמן ורבקל אדריכלות.

ההדמיה ממחישה את החתך העקרוני הייחודי שתכננו אדריכלי הפרויקט ב3 נקודות שונות לאורכו של רחוב יגאל אלון בתל אביב.

הפרויקט בוצע בתהליך של שילוב תמונות הרחוב הקיים עם התכנון העתידי בתלת מימד .

בפרויקט זה נדרשה עבודה מיוחדת, שבו אלמנט התלת מימד נבנה על בסיס דמותו של הרחוב , ולא על גבי שרטוטי נייר.

תהליך העבודה של הפרויקט מופיע בבלוג שלנו לפרויקט בבלוג