heen
תפריט נגישות
כלי נגישות
כלי נגישות
תצוגה רגילה
כלי נגישות
גווני אפור
כלי נגישות
ניגודיות גבוהה
כלי נגישות
טקסט רגיל
כלי נגישות
טקסט בינוני
כלי נגישות
טקסט גדול

פרוייקטים / הדמיות אדריכליות עבור קבוצת רכישה לפרויקט מגורים

הדמיות לקבוצת רכישה / הדמיות לתמ
הדמיות לקבוצת רכישה / הדמיות לתמ
הדמיות לקבוצת רכישה / הדמיות לתמ
הדמיות לקבוצת רכישה / הדמיות לתמ

הדמיות אדריכליות עבור קבוצת רכישה לפרויקט מגורים

הדמיות אדריכליות עבור קבוצת רכישה אשר  שימשו למצגת דיירים , להגשה לועדה המקומית ולשיווק עתידי.

הפרויקט כולל  3 בנינים (אחד עתידי) חדשים בשכונת נוה זמר ברעננה. לא התאפקנו למראה התכנון היפיפה והוצאנו עוד 2 הדמיות אדריכליות של הפרויקט היפיפה המציגים את החצר הפנימית והחללים בין הבניינים.

 

הדמיות אדריכליות עבור קבוצת רכישה לפרויקט מגורים 

בתכנון: מ.גיא אדריכלים 

"המטרה העיקרית בעיצוב הבנינים היתה ליצור מבנים יחודיים ויפים במסגרת הנחיות הבינוי הקיימות."

"החזיתות מעוצבות בקוים נקיים ואחידים לכל הבנינים ועם זאת הסימטריה מופרת ע"י הבלטות של נפחים ווריציות בחזית בין הקומות".

"דגש הושם על המרחב בין הבנינים והחצר הפנימית שהינם מגוננים ברובם ומיועדים לשימוש דיירי הבנין תוך יצירת הפרדה ופרטיות לחלקי הדירות שפונות לחצר פנימית זו". אדר' אורי גיא