heen
תפריט נגישות
כלי נגישות
כלי נגישות
תצוגה רגילה
כלי נגישות
גווני אפור
כלי נגישות
ניגודיות גבוהה
כלי נגישות
טקסט רגיל
כלי נגישות
טקסט בינוני
כלי נגישות
טקסט גדול

ארכיון מסחרי

הדמיית פוטומונטאז' שילוב בין הדמיות תלת מימד לצילומים מהשטח.

המפתח לעבודת פוטומונטאג' מוצלחת טמון בקומפוזיציה ובחירת התמונה הנכונה והטובה ביותר והידע לטשטש את המציאות , כדי לשלב בין השניים ולהפיק תוצאות איכותיות .

שתילת הדמייה על ג...

ari bruck

פרויקט הדמיות ליווי תכנון למסעדת גו נודלס . 

בתהליך משותף עם האדריכלית שרה הלקין, הדמיות שימשו ככלי תכנוני לעיצוב המסעדה ,לפניכם חלק מתהליך זה .

 

ari bruck