heen
תפריט נגישות
כלי נגישות
כלי נגישות
תצוגה רגילה
כלי נגישות
גווני אפור
כלי נגישות
ניגודיות גבוהה
כלי נגישות
טקסט רגיל
כלי נגישות
טקסט בינוני
כלי נגישות
טקסט גדול

בלוג / תהליך ביצוע הדמיות לפרויקט יגאל אלון בתל אביב

מאת ארי ברוק

תהליך ביצוע הדמיות לפרויקט יגאל אלון בתל אביב

תהליך ביצוע הדמיות לפרויקט יגאל אלון

 
Yigal-alon-gif2
 
 

פיתוח ועיצוב אורבני , תל אביב  / דרמן ורבקל אדריכלות - www.deve-arc.com 

פרויקט הפיתוח עירוני הזה מציג שיטה ייחודית של עיצוב המרחב הציבורי לאורך רחוב יגאל אלון, ונבדק לאורך שלושה מקומות שונים.
בפרויקט זה נדרשה עבודה מיוחדת, שבו אלמנט התלת מימד נבנה על בסיס דמותו של הרחוב , ולא על גבי שרטוטי נייר.

אנחנו שמחים להציג בפניכם את תהליך העבודה שלנו.

 

     

 

חברת BRUCK
שרה אהרונסון 8 , רמת גן.
טלפון / פקס: 037979535
3dbruck@gmail.com
972-54-688-5335 ארי ברוק