heen
תפריט נגישות
כלי נגישות
כלי נגישות
תצוגה רגילה
כלי נגישות
גווני אפור
כלי נגישות
ניגודיות גבוהה
כלי נגישות
טקסט רגיל
כלי נגישות
טקסט בינוני
כלי נגישות
טקסט גדול

בלוג / הדמית פנים / איך עושים את זה?

מאת ארי ברוק

הדמית פנים / איך עושים את זה?

הדמית פנים - רוצים לראות את הדרך והתוצאה הסופית?

הדמית פנים - תהליך העבודה נעשה בשיתוף פעולה עם הלקוח והאדריכלית ומעצבת הפנים המוכשרת בשמת צפדיה-וולף ספארו אדריכלים.
Bosmat Sfadia-Wolf
SFARO Architects

 

 

תהליך העבודה שלנו:
1. קבלת תכניות מהאדריכלית.

 

תכנית פנים/תכנית אדריכלית/הדמית פנים /עיצוב פנים

 

2. בחירת כיוון עיצובי ורפרנטים.

 

תכנית פנים/תכנית אדריכלית/הדמית פנים /עיצוב פנים/בחירת רפרנטים/קו עיצובי


3. בחירת זווית להדמיה.

תכנית פנים/תכנית אדריכלית/הדמית פנים /עיצוב פנים/בחירת זוויות/בחירת זוית/הדמיה

4. העמדת הריהוט,אקססוריז ותאורה.

[caption id="attachment_1076" align="alignnone" width="1024"]תכנית פנים/תכנית אדריכלית/הדמית פנים /עיצוב פנים/העמדת ריהוט/בחינת העמדה/עיצוב הדמית פנים[/caption]

5. סבבי תיקונים עד לקבלת אישור סופי מהלקוח.

 

הדמיה /הדמיה ריאליסטית / הדמית פנים / הדמיות לבניין שימור

הדמית פנים - הקובץ מוכן

הקובץ הסופי מוכן !

לפרויקט המלא:הדמיות חוץ ופנים לפרויקט בניין לשימור / תל אביב

 

 

 

 

חברת BRUCK
שרה אהרונסון 8 , רמת גן.
טלפון / פקס: 037979535
3dbruck@gmail.com
972-54-688-5335 ארי ברוק